Zesłanie Ducha Świętego

W sobotnią noc poprzedzającą uroczystość Zesłania Ducha Świętego w naszej bazylice odbyło się czuwanie modlitewne. Podobnie jak Apostołowie wraz z Maryją trwali na modlitwie oczekując zesłania Parakleta, tak wierni, uczestniczący w nabożeństwie, mieli okazję na przygotowanie się do owocnego przeżycia tego święta. 

Pierwszą część stanowiła droga światła. W świątyni zapalaliśmy świece symbolizujące każdą stację. Ich płomienie rozświetlały mroki nocy. Kolejnym punktem było uwielbienie połączone z rozważaniami opartymi o pisma franciszkańskie oraz pisma Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca. Pozostała część trzygodzinnego czuwania przeznaczona została na adorację Najświętszego Sakramentu. Czuwanie zwieńczyła celebracja Mszy Świętej o północy.