…Wysłuchany testament świętego

Niespełna tydzień temu gościliśmy pod naszą nowicjacką strzechą znamienitą postać zakorzenioną przy źródle naszego zakonu Jego Ekscelencję ojca Jerzego Maculewicza wraz z bratem Marianem Pietrzakiem. Niepostrzeżenie przemycona nazwa kraju wskazuje na posłannictwo wyżej wymienionej osoby. Sama postać biskupa, jak również obecność brata Mariana Pietrzaka, który był odpowiedzialny za formację dwóch naszych braci z Uzbekistanu, wywołała w naszych przesyconych kalwaryjską ciszą głowach burzę pytań. Ojciec biskup swoimi sprawnymi odpowiedziami działał na nasze zainteresowanie jak dobry piorunochron, czyli sprowadzał je na ziemię, a dokładniej do samego gruntu czyli Ewangelii.

Jedna z opowieści urzekła nas chyba najbardziej. Tyczyła się ona kwestii mianowania na biskupa, a dokładniej osoby, która tę nominację miała ustanowić, czyli naszego świętego rodaka Jana Pawła II. Ojciec biskup dzielił się z nami swoim osobistym wrażeniem, jakie na nim zrobiła decyzja wielkiego papieża, nas jednak urzekło posłuszeństwo, poddanie się woli Bożej i pójście z Ewangelią na krańce świata… tym razem krańcem okazał się Uzbekistan.

nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Wyświetleń: 182