Słowa przytoczone w tytule skierował Jezus do Piotra Apostoła po swoim zmartwychwstaniu, gdy ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim (J 21, 18). W znaczeniu poświęcenia się Panu i służby, można je odnieść do nas – nowych braci, przyjmujących habit św. Franciszka. Jego krój nawiązuje do kształtu krzyża.
Strój zakonny posiada symbolikę duchową, nawiązującą do opisu podanego przez św. Pawła Apostoła w liście do Efezjan:

Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże… (Ef 6, 14-17)

Niech ten strój będzie dla nas zewnętrznym znakiem i przypomnieniem rzeczywistości duchowej.