Wprowadzenie relikwii

Od 3 lutego w naszej nowicjackiej kaplicy goszczą w sposób namacalny bracia męczennicy, bł. Michał i bł. Zbigniew. Ich relikwie przywiózł i wprowadził o. Jarosław Zachariasz, prowincjał krakowskiej prowincji franciszkanów. Korzystając z okazji, spotkał się też z nami na rekreacji.

nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Wyświetleń: 123