Woda

Kwiatki w klasztorze potrzebują latem być podlewane 2 razy w tygodniu i wy, drodzy czytelnicy, pewnie też jesteście spragnieni kolejnego artykułu o inspirującej treści.

W Kalwarii Pacławskiej obecnie odbywa się Franciszkańskie Spotkanie Młodych. FSM z powodów dobrze znanych przebiega formą online. https://fsm.franciszkanie.pl/ Tematem tego roku jest Tożsamość. Wieczorem, pod koniec pierwszego dnia Spotkania, zabrakło wody w kranach. Na pewno nie jest dla wielu przyjemnością położenie się po letnim dniu do łóżka, w którym dopiero co była zmieniana pościel, w stanie w jakim się zazwyczaj jest po letnim dniu. Czemu święty Franciszek nazywa wodę pokorną siostrą? A czemu nas święty Paweł wzywa, abyśmy byli wdzięczni? Dobro, które nas otacza, często zauważamy dopiero wtedy, gdy go na jakiś czas zabraknie. Pytanie jest, co w takiej sytuacji zrobię?

Thomas Merton pisze:   Jaka jest różnica między fizycznym złem, czyli cierpieniem, a moralnym złem – grzechem? Pierwsze nie ma władzy przenikania głębiej niż powierzchnia naszej istoty. Grzech uderza w sam rdzeń naszej osobowości. Niszczy tę rzeczywistość, od której zależy nasz prawdziwy charakter, nasza tożsamość i nasze szczęście: zasadnicze, podstawowe skierowanie całej naszej istoty ku Bogu.

Woda żywa płynie głębiej niż najgłębsze źródła wód podziemnych, których może zabraknąć. Również może zabraknąć dobrego humoru albo inspiracji do napisania artykułu na stronę. Może to jest okazja do dziękczynienia za to, co było. A może też do szukania dobra w tym, co jest. Dzięki Ci, pokorna siostro wodo, za Twoją krótką absencję, która stała się dla mnie źródłem inspiracji do orzeźwienia naszych drogich czytelników kolejnym artykułem o inspirującej treści.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.        Kol 3, 3-4

Na zdjęciach można zobaczyć, czym radowaliśmy się w ciągu ostatnich dni: liturgią, pracą ogrodową i imieninami brata Jakuba (edytora artykułów o inspirującej treści), którego polecamy waszej modlitwie.

Pamiętamy o was w naszych modlitwach.