W uroczystość świętego Ojca Franciszka, 4 października nowicjusze wraz ze swymi wychowawcami udali się do Krakowa, aby wziąć udział we Mszy Świętej, podczas której pięciu braci złożyło swoje wieczyste śluby zakonne.

Za każdym razem głęboko przejmują słowa, które odbierający śluby wypowiada do profesa: „jeśli je zachowasz, obiecuję ci ze strony Boga Wszechmogącego życie wieczne”.

Wieczyste śluby zakonne to uroczystość niezwykła – bracia łączą się wtedy na wieki z Zakonem i jego charyzmatem. Publicznie ślubują Bogu żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

Bracia, którzy złożyli swoją profesję wieczystą, także formowali się, kilka lat temu, w kalwaryjskim nowicjacie. Niech Pan im błogosławi i niech ich strzeże! Prosimy o modlitwę za nich.

Po skończonych uroczystościach wspólnota nowicjacka udała się na przechadzkę po Krakowie.

Wyświetleń: 114