Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Wiara Kościoła w żywą obecność Pana Jezusa pod postaciami konsekrowanego chleba i wina, sprawiła, że w ciągu wieków rozwijała się pobożność eucharystyczna. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwana inaczej Bożym Ciałem, jest wymownym świadectwem tego kultu. Kapłan, trzymając monstrancję z Chrystusem pod postacią hostii, przy asyście ludu Bożego, przechodzi w pobliżu miejsc, gdzie żyją i pracują wierni. Uroczyste procesje zawsze gromadziły wiele osób. Wśród sypanych na drogę kwiatów i dźwięku dzwonków rozchodzi się śpiew pobożnych pieśni.
Kult Eucharystii wiąże się nierozerwalnie z samą Mszą Świętą. Właśnie wtedy chleb i wino staja się Ciałem i Krwią Pana. Jest to pamiątka Jego męki i śmierci. Jako nowicjusze sprawujemy swoją posługę przy ołtarzu w bezpośredniej bliskości tych wielkich tajemnic.