Początek listopada jest nieodłącznie kojarzony ze wspomnieniem tych członków Kościoła, którzy odeszli z tego świata. Czas, w którym radość miesza się z powagą. O dynamice duchowej tego okresu świadczą liturgiczne wspomnienia, które ustanowił Kościół. Tak podobne, a jednak tak różne od siebie.

1. listopada — Uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia w sposób szczególny oddajemy chwałę Bogu, czcząc Jego świętych. Wysławiamy Pana, który uczynił wielkie rzeczy w życiu tych, którzy mu służyli. Jest to więc wspomnienie radosne Kościoła triumfującego, cieszącego się zbawieniem. Dziękujemy Bogu za tych, którzy poprzedzili nas w ziemskiej pielgrzymce i stali się wzorem do naśladowania.

2. listopada — Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Dzień szczególnej pamięci za tych, którzy odeszli z tego świata i oczekują oglądania Boga twarzą w twarz. Polecamy Panu naszych bliskich zmarłych, prosząc dla nich o radość wieczną.

3. listopada — Wspomnienie wszystkich zmarłych Zakonu Serafickiego (czyli franciszkańskiego). W naszej wspólnocie modlimy się za zmarłych współbraci. 

Mając na uwadze bogactwo tego czasu, pamiętajmy w sposób szczególny o zmarłych krewnych. Niech te dni będą dla nas również okazją do bliższego zaznajomienia się z życiorysami świętych patronów. 

Wyświetleń: 114