Triduum Święte – trzy najświętsze dni dla Kościoła Katolickiego są wspomnieniem tajemnicy zbawienia. Pamiątka zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

Przygotowania

Do tego czasu przygotowywaliśmy się w dwóch wymiarach – wewnętrznym, czyli duchowym (Wielki Post, sakrament pokuty i pojednania, modlitwa) i zewnętrznym – przygotowywanie do liturgii, nauka śpiewów, ozdabianie kościoła i kaplicy. Wspólnymi siłami wykonaliśmy ciemnicę i grób Pański, które, zgodnie z tradycją, wykorzystywane są w czasie obchodów świątecznych. Okazało się, że nawet strażnik grobu nieco pomógł przy zamiataniu podłogi… :)

Obchody liturgiczne

Msza Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa; wspomnienie ostatniej wieczerzy jaką Jezus spożył wraz ze swymi uczniami przed męką i śmiercią na krzyżu;

Liturgia Męki Pańskiej – wspomnienie męki i śmierci krzyżowej Chrystusa; Kościół od tej liturgii do Wigilii Paschalnej nie sprawuje Mszy Świętej; tego dnia wspominamy Chrystusa, który sam siebie złożył na ołtarzu krzyża jako ofiara za nasze grzechy; celebracji przewodniczył o. Marian Gołąb OFMConv, Minister Prowincjalny naszej prowincji franciszkańskiej

Liturgia Wigilii Paschalnej – składa się z liturgii światła, słowa, chrzcielnej i eucharystycznej; najbardziej uroczysta i najważniejsza liturgia w roku, podczas której prowadzeni jesteśmy od dzieła stworzenia, przez historię zbawienia aż do odkupienia; dokonuje się obrzędu poświęcenia paschału oraz odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

Liturgia Godzin w Triduum Paschalne. Godnym uwagi jest śpiew tak zwanej “ciemnej jutrzni”

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – najważniejsza uroczystość w roku; radosne wspomnienie zmartwychwstania pańskiego; o poranku przeszliśmy w wąskim gronie samej asysty liturgicznej procesją rezurekcyjną, żeby ogłosić nowinę – Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Wyświetleń: 106