Na krótko przed wielkim tygodniem miało miejsce spotkanie dla młodzieży franciszkańskiej przebywającej na formacji z Ministrem Generalnym o. Carlosem Alberto Trovarelli OFMConv. Odbyło się ono w formie internetowej. Głównym jego punktem było wielkanocne przesłanie Ojca Generała, w którym znalazły się następujące słowa: 

Napełnijcie wasze serca Panem! Przeżywajcie Jego mękę jako najwyższy wymiar wielkoduszności: oddajcie się Mu całkowicie! Nabierzcie sił z Jego zmartwychwstania, aby mieć w sobie ów potężny wigor wewnętrzny. 

Mówił do nas o nadziei, która pochodzi z naszego wnętrza. Cnota ta jest szczególnie ważna teraz, w dobie pandemii. Wezwał nas do jej pielęgnowania oraz do fascynacji Ewangelią. 

W spotkaniu wzięli udział bracia z całego świata. Była to niezwykła okazja by, pomimo odległości, poczuć się jak jedna wielka wspólnota, połączona wspólnym franciszkańskim charyzmatem.