Rekolekcje przed ślubami i nowicjatem

W dniach 16-21 września nasza wspólnota przeżywała rekolekcje w milczeniu. Poprowadził je o. dr Andrzej Prugar – ojciec duchowny franciszkańskiego WSD w Krakowie. Dla nas był to czas, aby przygotować się do rozpoczęcia czasu nowicjatu, a dla starszych braci – do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. Nasz rekolekcjonista rozważał znaczenie trzech ślubów jakie składają franciszkanie, opierając się na ośmiu błogosławieństwach z Ewangelii według św. Mateusza.

Wyświetleń: 775