W niedzielę 25 lipca odbyła się tradycyjna pielgrzymka do pustelni św. Marii Magdaleny. Należy tu zaznaczyć, że 22 lipca w Kościele obchodzimy jej liturgiczne wspomnienie — święto. Jak podaje notka biograficzna z Brewiarza, była ona wierną uczennicą Chrystusa obecną przy Jego śmierci i pierwszą zwiastunką zmartwychwstania.
Przejście do kaplicy z bazyliki odbyło się przy udziale wiernych i miało charakter pokutny. Na miejscu nabożeństwo przybrało charakter wzorowany na liturgii słowa. Wsłuchaliśmy się w czytania nawiązujące do postaci świętej patronki, nie zabrakło też tradycyjnej pieśni o św. Marii Magdalenie. Po zakończeniu celebracji istniała możliwość wejścia i pokłonienia się przed znajdującym się wewnątrz ołtarzem.
 

Informacje biograficzne zaczerpnięte z „Liturgii godzin zakonów franciszkańskich”, T IV, Franciszkańskie Wyd. św. Antoniego, Wrocław 2014