8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w trakcie porannej Mszy świętej oddaliśmy się w ręce Matki Bożej Niepokalanej, wstępując w szeregi Jej Rycerstwa (MI) – ruchu maryjno-apostolskiego, duchowej organizacji którą założył w 1917 roku nasz współbrat o. Maksymilian Maria Kolbe.

Najważniejszym celem stowarzyszenia, do której odtąd należymy, jest całkowite i pełne dziecięcej ufności zawierzenie się Mamie – Maryi. Oddanie Jej siebie i wszystkich swoich spraw, problemów, radości uczuć, emocji, a także cześć dla Niej, jest jednym z najpiękniejszych elementów franciszkańskiego charyzmatu. Założyciel naszego Zakonu w ten sposób wychwalał Błogosławioną Maryję Dziewicę:

“Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,

święta Boża Rodzicielko, Maryjo,

która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem

i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,

Ciebie On uświęcił z najświętszym,

umiłowanym Synem swoim

i Duchem Świętym, Pocieszycielem,

w Tobie była i jest

wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,

Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,

Bądź pozdrowiona, Domu Jego.

Bądź pozdrowiona, Szato Jego,

Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,

Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

I wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty

swą łaską i oświeceniem

wlewa w serca wiernych,

abyście z niewiernych

uczyniły wiernych Bogu”.

Dowiedz się więcej o Rycerstwie Niepokalanej: https://mi-polska.pl/

i dołącz do nas! Zawierz się Maryi: https://mi-polska.pl/do-mi

Wyświetleń: 199