Dzień po obłóczynach obchodziliśmy pierwsze śluby starszych braci, którzy kończąc nowicjat złożyli pierwszą profesję. Ślubowali, ze względu na Chrystusa, życie w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie na czas jednego roku w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych. Minister prowincjalny ze swojej strony, w imieniu Kościoła, obiecał że gdy je zachowają otrzymają życie wieczne. 

         Uroczystej ceremonii przewodniczył brat prowincjał Marian Gołąb, wraz z braćmi kapłanami i asystą złożoną z braci nowicjuszy.

         Braciom neoprofesom towarzyszyła najbliższa rodzina i goście, którzy przybyli z różnych regionów.  Serdecznie gratulujemy podjętej decyzji i życzymy otwartości na obfitość darów bożych.