Pierwsze dni listopada upłynęły we wspólnocie nowicjackiej w szczególnej atmosferze. W uroczystość Wszystkich Świętych bracia świętowali tryumf Kościoła Chrystusowego i we wspólnej modlitwie wychwalali Boga w łączności ze świętymi. Tego dnia wspólnota wzięła również udział w procesji za zmarłych, która odbyła się na kalwaryjskim cmentarzu. Następnego dnia braci modlili się szczególnie za zmarłych. Wzięli udział w procesji z modlitwami za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do domu Ojca – miało to miejsce w bazylice. 3 listopada przypada natomiast wspomnienie wszystkich zmarłych Zakonu Serafickiego. Tego dnia bracia w całym Zakonie modlą się szczególnie „w intencji tych zmarłych, którzy na ziemi kształtowali swoje życie według wzoru Serafickiego Patriarchy”. W szczególnych modlitwach pamięta się w tym dniu także o zmarłych związanych z Zakonem: rodzicach braci, krewnych, przyjaciołach, dobrodziejach i wszystkich ludziach, którzy w jakikolwiek sposób byli za czasów swego ziemskiego życia związani ze wspólnotą braci.

Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.

z 1. Prefacji o zmarłych

Wyświetleń: 72