W dniach 14-15 lipca gościliśmy braci nowicjuszy wraz z ich Magistrem z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej (warszawskiej), której początki sięgają czasów świętego Maksymiliana Marii Kolbego (1939 r.). Przybyli do nas ze Smardzewic, gdzie odbywają swoją formację franciszkańską. Przed ustanowieniem nowicjatu w Kalwarii Pacławskiej (1982 r.) dla prowincji krakowskiej, to Smardzewice były miejscem przygotowań do pierwszej profesji zakonnej dla wszystkich Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce. Tam, wśród wielu, pierwsze kroki na drodze zakonnej stawiali męczennicy z Peru błogosławieni Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski. 

Przyjazd braci był czasem radosnego spotkania, rozmów, wymiany wrażeń. Goście nawiedzili kalwaryjską bazylikę i wysłuchali historii sanktuarium, którą zaprezentował br. Karol Haberek. Dodatkowo br. Magister przybliżył postać Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca. Zaprowadziliśmy ich na miejsce ukrzyżowania, gdzie znajdują się kaplice Drogi Krzyżowej. Podczas przechadzki mieli okazję zachwycić się pięknymi kalwaryjskimi widokami. Mamy nadzieję, że bracia nowicjusze ze Smardzewic będą miło wspominać ten pobyt.  :)