W ubiegłym tygodniu (27.05-31.05) nasza wspólnota nowicjacka na czele z br. Magistrem i br. Socjuszem udała się na wyczekiwaną „objazdówkę” – czyli zwiedzania  klasztorów naszych braci i sióstr klarysek.

 Dziękujemy Ci Panie Jezu za każdą osobę, którą spotkaliśmy  na naszej wycieczce, za każdą rozmowę, ciepłe spojrzenie i dobroć, której tak często doświadczyliśmy. 

Prosimy o Twojego Świętego Ducha dla wszystkich naszych braci i sióstr!