Za nami 32 Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Tematem tego spotkania była OBECNOŚĆ, a ściślej mówiąc pogłębialiśmy tajemnicę Eucharystii, którą przeżywamy podczas każdej  mszy świętej.

 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».  Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»
 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.  Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.  Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć na stronie FSM-u https://fsm.franciszkanie.pl/category/32-fsm/32-fsm-foto/