Październik jest w sposób szczególny poświęcony czci Matki Bożej. Modlitwa różańcowa, nawiązująca do słów Archanioła Gabriela wypowiedzianych w trakcie zwiastowania, stała się w ciągu wieków jedną z najpopularniejszych modlitw Kościoła. W trakcie rozważania tajemnic wspominamy najważniejsze wydarzenia zbawcze: narodzenie Syna Bożego, Jego publiczną działalność, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To wszystko sprawia, że modlitwa ta czerpie z obfitości Pisma Świętego, z niego wyrasta i do niego powraca.

Modlitwa różańcowa jest stałym elementem naszej formacji. W październiku modlimy się nim w naszej bazylice, aby klęcząc wraz z wiernymi przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, wypraszać potrzebne łaski.