Na tegoroczny Wielki Post w naszej parafii  przypadł czas Misji Świętych.
Jest to szczególny czas rekolekcyjny, związany nawróceniem, rewizją życia w kontekście całej wspólnoty gromadzącej się w świątyni.
Przewodnikiem duchowym w tych ćwiczeniach, trwających od 24. do 28. lutego, był o. Piotr Paradowski OFMConv.
Trzonem każdego dnia były Msze Święte z naukami misyjnymi (rano i wieczorem). Trzeba jednak zauważyć, że każdy miał swój szczególny charakter, co podkreślały dodatkowe elementy planu.

W środę rozpoczęliśmy czas Misji Parafialnych. W czwartek uczestniczyliśmy w nabożeństwie przebłagalnym. W piątek miał miejsce akt poświęcenia parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Tego dnia wzięliśmy również udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. W sobotę uczestniczyliśmy w konferencji poświęconej osobie o. Wenantego Katarzyńca, Czcigodnego Sługi Bożego, którego szczątki doczesne spoczywają w bazylice. Był to również dzień szczególnej pamięci o zmarłych, co podkreśliło nabożeństwo na cmentarzu. Całość świętego czasu dopełniło poświęcenie krzyża misyjnego w niedzielę.

Oby przeżycie tego wyjątkowego czasu rekolekcji przyczyniło się do wydania przez nas dobrych owoców duchowych. 

Wyświetleń: 162