Kult Matki Bożej w naszym franciszkańskim zakonie jest bardzo żywy. Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych wspominają o "złotej nici", która wijąc się przez historię tego instytutu w sposób znaczący wpłynęła na rozwój teologii Kościoła Katolickiego. Franciszkanie dołożyli szczególnych starań w rozwój kultu maryjnego oraz teologii maryjnej. Wśród najznamienitszych postaci działających na tym polu należy wspomnieć bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maksymiliana Kolbego. Pierwszy z nich, średniowieczny teolog, w walny sposób przyczynił się do rozwoju doktryny niepokalanego poczęcia, jej teologicznego uzasadnienia i obrony. Drugi, zwany "szaleńcem niepokalanej" z niezwykłą gorliwością zabiegał o szerzenie jej czci. Owocem były zagraniczne misje w Japonii, druk "Rycerza Niepokalanej", budowa największego w XX w. klasztoru w Europie - Niepokalanowa, który w okresie świetności, był domem około 700 franciszkanów. 

Świadomi tak wielkiego dziedzictwa staramy się rozwijać naszą duchowość poszerzając ją w sposób szczególny o aspekt maryjny. Świadczą o tym inicjatywy, które podjęliśmy w ciągu ostatnich miesięcy. Można tu wymienić:

  • wykonywanie różańców, które umieszczamy na naszym stoisku wraz z ulotkami powołaniowymi;
  • włączenie do Rycerstwa Niepokalanej i działanie w nim (comiesięczne spotkania z referatami dotykającymi kwestii dogmatów maryjnych, praca wielkopostna - cotygodniowe losowanie myśli św. Maksymiliana);
  • obchody Uroczystości Zwiastowania Pańskiego - przygotowaliśmy czuwanie modlitewne w wieczór poprzedzający uroczystość, które było transmitowane przez kalwaryjskie media; część braci podjęła się również duchowej adopcji dziecka poczętego polegającej na codziennym odmawianiu dziesiątki różańca świętego (przez 9 miesięcy) i dobrowolnych wyrzeczeniach; jest to szczególnie ważne zobowiązanie, w którym osoby modlące się wypraszają życie dla dzieci zagrożonych aborcją oraz dobre ich życie po narodzeniu;

 

W naszej Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej, kult Królowej Nieba i Ziemi rozwija się w sposób szczególny. To sanktuarium maryjne przyciąga wielu wiernych. W sposób szczególny jest to widoczne w dniach odpustu związanego z Wniebowzięciem Matki Bożej. Wystrój świątyni nawiązuje do jej maryjnego charakteru. Ściany i sufit pokrywają liczne freski, z których część przedstawia sceny z życia Najświętszej Maryi Panny - ukoronowanie, zaśnięcie. Wewnątrz świątyni znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. U stóp ołtarza, w centrum którego znajduje się wspomniany obraz, stoi skrzynka z modlitwą zawierzenia Matce Bożej. Pielgrzymi odwiedzający nasz kościół mogą oddać siebie i swych bliskich pod opiekę Tej, która wstawia się za nami u Swego Syna.

 

 

Inicjatywy i obchody uroczystości

Wystrój świątyni