Pod koniec maja uczestniczyliśmy w comiesięcznym dniu skupienia. Słowo skierował do nas o. Andrzej Hejnowicz OFMConv. Tematem rozważań był tekst reguły z 1221 r., zwany Regułą bez bulli, w odróżnieniu od tej potwierdzoną bullą papieża Honoriusza III z 1223 r. Reguła św. Franciszka została zatwierdzona ustnie przez papieża Innocentego III jeszcze w roku 1209 lub 1210. Późniejsze teksty miały za cel spisanie i ściślejsze usystematyzowanie tego stylu życia. W tym dokumencie oraz w testamencie św. Franciszka najłatwiej dostrzec ducha, który ożywiał nasz Zakon u samych początków. Staraliśmy się zrozumieć pierwotny charyzmat, związany z postacią Założyciela i grupą pokutników z Asyżu, która w krótkim czasie rozrosła się do licznej grupy braci z różnych państw Europy. Fundamentem ich życia była Ewangelia, podstawą ich postawy - braterstwo i bycie mniejszym, a więc Bracia Mniejsi.
Warto zauważyć, że w tym roku świętujemy 800-lecie Reguły bez bulli. Jest to dla nas szczególny czas pochylenia się nad ideałami pierwszych braci.