Już u samych początków istnienia naszego zakonu, rozwinęła się w nim głęboka cześć do Matki Bożej. Święty Franciszek miał do Maryi wielkie nabożeństwo, czcząc ją jako tą, przez którą Chrystus przyszedł na świat. Wielu naszych braci wniosło szczególny wkład w szerzenie kultu Maryi. Warto tu wspomnieć bł. Jana Dunsa Szkota, któremu zawdzięczamy położenie fundamentu pod dogmat o Niepokalanym Poczęciu, czy św. Maksymiliana Marię Kolbe, wielkiego czciciela Maryi, założyciela Rycerstwa Niepokalanej i największego klasztoru-wydawnictwa na świecie w XX w.
W naszych konstytucjach znajduje się zapis ukazujący wagę tego szczególnego kultu:
“Zakon zrodził się i rozwijał pod szczególną opieką Najświętszej Maryi Panny, a obrona prawdy Jej Niepokalanego Poczęcia jest uważana za “złotą nić” historii naszego Zakonu.”

Z tym kultem związany jest pewien piękny zwyczaj – modlitwa koronką franciszkańską. Różni się ona nieco od zwykłego różańca. Posiada 7 dziesiątek, na których rozważa się Radości Matki Najświętszej. Takie koronki, własnoręcznie wykonane przez nas, przyjęliśmy w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Dodatkowo jedną z wykonanych przez nas koronek ofiarowaliśmy Ministrowi Generalnemu. Podarek przekazał o. Tomáš Lesňák asystent generalny Federacji Europy Środkowej i Wschodniej, który gościł u nas wraz z Ojcem Prowincjałem o. Marianem Gołąb 25 listopada.   

8 grudnia, w samą Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, przed cudownym obrazem Matki Bożej została odprawiona wspólnotowa Msza Święta. Warto wspomnieć, że w naszym zakonie dzień ten jest obchodzony dodatkowo jako Uroczystość Głównej Patronki i Królowej Zakonu.

 

cytowanie za: Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, wyd. oo. Franciszkanów, Niepokalanów, 2020

Wyświetleń: 131