Kapituła

22 maja odbyła się w naszej wspólnocie druga już kapituła nowicjacka. Pierwszą część rozpoczęliśmy w kaplicy modlitwą różańcową w intencji naszej wspólnoty. Następnie udaliśmy się do sali wykładowej, gdzie krótko podsumowaliśmy czas spędzony od ostatniej kapituł. Nie obyło się też, bez wyborów nowego dziekana. Już w pierwszej turze wytypowaliśmy na to stanowisko br. Konrada. Nowym zaś ceremoniarzem został br. Rafał.

Tym samym rozpoczęliśmy trzeci i ostatni etap nowicjatu.

Wyświetleń: 280