Kapituła nowicjacka

W poniedziałek, 14 grudnia, odbyła się pierwsza na naszym nowicjacie kapituła. Była ona okazją do wymiany spostrzeżeń i poglądów na temat funkcjonowania naszej wspólnoty. Rozpoczęliśmy ją od wprowadzenia duchowego – opartego na przypowieści o miłosiernym Samarytaninie – a następnie przeszliśmy na salę wykładową. Podczas kapituły wybraliśmy nowego dziekana; został nim brat Wojciech K.

nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Wyświetleń: 210