Na grudniowy dzień skupienia przyjechał nasz współbrat o. Paweł Odój, gwardian lwowskiego klasztoru. Było to 7-go grudnia, w przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia. W ciągu dnia głosił nam konferencje o Matce Bożej na podstawie Ewangelii o Zwiastowaniu. Słowo, które do nas wygłosił było poruszające, pokrzepiające i skłaniające do refleksji. 

           W tym samym dniu, podczas Eucharystii, odbyło się przyjęcie braci nowicjuszy do Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej. Każdy wstępujący w szeregi rycerstwa odmówił akt zawierzenia Niepokalanej i złożył na ręce magistra swoją deklaracje. Następnie bracia przyjęli cudowny medalik jako znak oddania i zawierzenia Matce Boga. Po liturgii gwardian klasztoru zawierzył Niepokalanej naszą wspólnotę.