Założyciel naszego zakonu, św. Franciszek z Asyżu, po swoim nawróceniu prowadził życie przeniknięte ascezą. Wskazał też swoim braciom, że umartwienie ciała pomaga w walce z pożądliwościami.  

Pokuta była tematem przewodnim listopadowego dnia skupienia, w trakcie którego słowo skierował do nas o. Roman Janusz OFMConv. Kapłan podczas konferencji zaznaczył, że pozwala nam ona zrozumieć zło popełnionego grzechu. Uzdalnia także do zwalczenia w sobie złych nawyków, a więc uleczenia ran duchowych, spowodowanych złym postępowaniem. Zauważył, że na kartach Nowego Testamentu pojawia się przesłanie, które wzywa nas do pokuty i nawrócenia, a następnie uwierzenia w Ewangelię — dobrą nowinę. Nawiązał również do księgi proroka Izajasza, w której Pan mówił do ludu wybranego: „W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie...” (Iz 30, 15).

Przesłanie to jest dla nas szczególnie ważne, zwłaszcza teraz. Od Uroczystości Wszystkich Świętych do Bożego Narodzenia w naszym zakonie praktykowany jest post. Okres umartwienia pozwala nam skupić większą uwagę na Chrystusie, na jego wielkiej miłości, która sprawiła, że przyszedł na ziemię, aby nas zbawić.

 

 

 

(cytat za: Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Pallottinum, Poznań, 2003)