Słuchaj — słowo to pojawia się w Piśmie Świętym bardzo często. Od niego zaczyna się najważniejsze, pierwsze przykazanie: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem — Pan jedynie (Pwt 6,4). W słuchaniu głosu Boga bierze początek życie. Z kolei brak posłuszeństwa spowodował pojawienie się grzechu. 

Bóg przemawia do nas każdego dnia, jednak najłatwiej usłyszeć Go w ciszy. Niedawno przeżywaliśmy nasz pierwszy dzień skupienia w nowicjacie. Była to dla nas okazja do zatrzymania się, do dokładniejszego wsłuchania się w głos mówiącego Boga. 

 

 

 

 

 

 

(cytat za: Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Pallottinum, Poznań, 2003)