Wymienione w tytule cnoty to tak zwane rady ewangeliczne. Tym, który jako pierwszy i w sposób doskonały wypełnił je w swym życiu, był Jezus Chrystus w trakcie swej ziemskiej pielgrzymki. Będąc doskonałym przewodnikiem, pociągnął za sobą wielu. Drogą wytyczoną przez Boskiego Nauczyciela podążał św. Franciszek, a na jego wzór wszyscy bracia franciszkanie aż po dzień dzisiejszy. Przywilej i obowiązek, wynikający z obranego sposobu życia, stał się udziałem braci kończących formację nowicjacką. Dnia 19 września, w murach kalwaryjskiej bazyliki, złożyli po raz pierwszy śluby zakonne na okres jednego roku. Tej podniosłej uroczystości przewodniczył Minister Prowincjalny krakowskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Marian Gołąb OFMConv. Braciom kończącym nowicjat towarzyszyli członkowie rodzin. 

Neoprofesom życzymy wytrwania w powołaniu i odważnego kroczenia śladami Ukrzyżowanego.