„A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.” (J 1, 14a)

Nasz Pan przyszedł na Ziemię. Stał się jednym z nas. Jest to tajemnica wielkiej miłości i pokory Boga. Przyszedł po to „by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 17). Jak wielka musi być miłość Boga względem nas!    

Jako wspólnota nowicjacka życzymy pełnych pokoju świąt narodzenia naszego Pana. Pragniemy, aby był to dla wszystkich czas szczególnego doświadczyli działania łaski Bożej. Niech Chrystus, który zamieszkał w ciele wśród nas, znajdzie Swe miejsce w sercu każdego człowieka. 

„Niech Was  Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i niech was obdarzy pokojem.” (por. Lb 6, 24-26) Tak aby “radość Jego w Was była i aby radość Wasza była pełna.” (por. J 15, 11) 

 

 

 

 

 

(cytaty za: Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Pallottinum, Poznań, 2003)

Wyświetleń: 116