30 Franciszkańskie Spotkanie Młodych!

Bracia Nowicjusze jak i cała Kalwaria Pacławska przeżyła młodzieżowy BOOM! Na Kalwaryjskiej górze mieliśmy

okazję spotkać się z Bogiem i zobaczyć Go z innej perspektywy. Jubileuszowe Spotkanie Młodych miało w sobie nie tylko spotkanie z Bogiem w codziennych nabożeństwach i sakramentach, ale i pomogło przeżyć i zobaczyć Boga w spotkaniu z drugim człowiekiem. Radości, pokoju i humoru nie było granic. Znani goście i ich świadectwa przybliżały nam Boga poprzez własne doświadczenia, zespoły na koncertach poprzez swój śpiew a młodzież poprzez spotkanie z drugim człowiekiem i ze sobą.